s
Tagged: Anna Dress Sewalong

Small Bust Adjustment (SBA) for the Anna Dress

Anna Dress Sewalong - some of yours!

Anna Dress Sewalong #6: Zipper & finishing touches

Anna Dress Sewalong #5: Assembling the skirt

Anna Dress Sewalong #4: Assembling the bodice